Op woensdag 2 mei 2018 is het monument voor de vermoorde kinderen van de Rudelsheimstichting onthuld. Lees alles over de onthulling van het monument.  Klik hier> Onthulling monument voor de vermoorde kinderen van de Rudelsheimstichting

Ter gelegenheid van deze onthulling is een herdenkingsboekje uitgebracht over de Rudelsheimstichting. Dit boekje is samengesteld door mw. Ida Tielen en bevat oorspronkelijk beeldmateriaal over het leven in de stichting. Ook de namen van de slachtoffers zijn hierin opgenomen. Het boekje is te verkrijgen door een donatie van € 15,- te doen aan het project Struikelstenen in Hilversum. ( NL53ABNA0494579617  t.a.v. Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek, o.v.v. Struikelstenen Hilversum).  Vergeet u hierbij niet uw naam en adres te vermelden. Wij sturen u het boekje toe.