HILVERSUM – Op een aantal plaatsen heeft Hilversum al struikelstenen liggen. Wat de VVD en D66 betreft komt daar een veelvoud van bij. De twee collegepartijen stellen voor om nog 750 Stolpersteinen, zoals ze officieel heten, neer te leggen voor de huizen van Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven en vermoord. De raad gaf gisteravond tijdens de bespreking van de Jaarrekening 2014 aan dit voorstel sympathiek te vinden en stemde massaal voor.

De Bill Minco-lezing van Arnon Grunberg op 4 mei heeft de raadsleden Edwin Göbbels (D66) en Arno Scheepers (VVD) geïnspireerd. De gruwelen van de Holocaust moeten blijvend herdacht worden én voor de Joodse slachtoffers uit Hilversum moeten meer tastbare herinneringen gerealiseerd worden. Mede op initiatief van Hans Roos van de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek en Hilversum1 zijn al meer dan honderd struikelstenen in Hilversum neergelegd. Daar willen Göbbels en Scheepers er nog 750 aan toevoegen.

Subtiel
“Het zijn subtiele stenen met een gouden glans. Je kijkt en leest. Je beseft. Het overrompelt en ontroert. Overrompelt omdat het zo opduikt in het straatbeeld. Ontroert omdat het concreet aanwijst wie waar woonde en wat er gebeurd is. De steentjes laten slachtoffers herkenbaar verder leven. Ze herinneren en wakkeren waakzaamheid aan”, legt de D66’er uit.

Dekking
Om 750 struikelstenen (voor ieder jaar vanaf 1940 tien) neer te leggen is 112.500 euro nodig. Dekking is deels gevonden binnen de begroting van 2015 en 2016. Al was er kritiek van Karin Walters, Hart voor Hilversum, om niet alvast geld weg te trekken uit de begroting van volgend jaar.