OVER  STRUIKELSTENEN.NL

In Borne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 117 joden op transport gezet. Hoewel een deel kon onderduiken en vier mensen de vernietigingskampen overleefden, zijn er 75 als gevolg van de Holocaust omgekomen. Voor die slachtoffers komt er een tastbare herinnering in de vorm van een “Struikelsteen”.

Op plekken waar geen huizen meer staan, maar vroeger joden hebben gewoond, komt eveneens een “Struikelsteen”. Zodat een ieder kan zien wie waar gewoond heeft.
In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en ‐datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp.

Ook hier in Hilversum willen we dat realiseren. Uit de archieven hebben we nu 930 namen gevonden. Door heel Hilversum zijn straks deze “Struikelstenen” ter nagedachtenis aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord te zien. De goudglimmende keitjes komen in de stoep te liggen voor het huis waar de mensen gewoond hebben. Heel subtiel en tegelijkertijd indrukwekkend.

Struikelstenen.nl


Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen), een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn.


De adressen zijn verspreid over de hele gemeente, zoals op het kaartje van Hilversum te zien is.

De stenen op de plattegrond geven de postcodes van de adressen aan… Een postcode bevat meerdere adressen… Een adres werd vaak bewoond door meerdere mensen… Het aantal steentjes is vele malen groter dan hier zichtbaar op het kaartje…

De meesten hebben geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. Door deze “Struikelstenen” kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd.

Een wandeling door een doodgewone straat verandert opeens in een reis door de geschiedenis. In Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar ook buiten Duitsland zijn ze nu ook te vinden in Oostenrijk, Hongarije en sinds kort ook in Nederland. In Borne zijn op donderdag 29 november 2007 de eerste “Struikelstenen” gelegd. In Hilversum is in 2009 een begin gemaakt met de plaatsing van de Struikelstenen. Op 4 locaties zijn toen de eerste 20 stenen geplaatst (zie foto’s).

Steun ons financieel voor de plaatsingen

Om in Hilversum ca. 1000 stenen te plaatsen is veel geld nodig. De gemeente Hilversum heeft een eerste subsidie ad.  € 40.000 verstrekt.  De totale kosten van het project in Hilversum zijn door ons begroot op € 160.000. Er is dus nog veel geld nodig.

U kunt ons op twee manieren helpen om de benodigde financiлn te realiseren:

Giften.

U kunt het project in Hilversum financieel ondersteunen door een gift over te maken op ons IBAN rekening. : NL53ABNA0494579617 t.a.v. Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek, o.v.v.  Gift Struikelstenen Hilversum. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Adoptie.

U kunt 1 of meerdere Struikelstenen adopteren. De kosten van adoptie bedragen € 165 per steen (prijspeil 2022). Het is mogelijk om een specifiek adres en of naam daarvoor uit te kiezen. Deze adoptieregeling is uitermate geschikt voor de huidige bewoners van de panden waar de stenen  worden geplaatst en eventuele nabestaanden/familieleden. Ook kunnen bv. buurtverenigingen of Verenigingen van Eigenaren besluiten om de stenen in hun gebied te adopteren.

U kunt alle formulieren betreffende adoptie downloaden door hier te klikken.

Besluit u gebruik te maken van deze adoptieregeling dan verzoeken wij u het daarvoor bestaande formulier ‘Aanvraag adoptie’ van deze site te downloaden, uit te printen en aan ons toe te sturen. U kunt op het formulier eventueel ook uw specifieke wensen kenbaar maken.