Bron: foto's Chiel van Diest

Bron: foto’s Chiel van Diest

Om in Hilversum ca. 1000 stenen te plaatsen is veel geld nodig. De gemeente Hilversum heeft een eerste subsidie ad.  € 40.000 verstrekt.  De totale kosten van het project in Hilversum zijn door ons begroot op  € 160.000. Er is dus nog veel geld nodig.

U kunt ons op twee manieren helpen om de benodigde financiën te realiseren:

Giften.

U kunt het project in Hilversum financieel ondersteunen door een gift over te maken op ons IBAN rekening. : NL53ABNA0494579617 t.a.v. Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek, o.v.v.  Gift Struikelstenen Hilversum. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Adoptie.

U kunt 1 of meerdere Struikelstenen adopteren. De kosten van adoptie bedragen €  150 per steen. Het is mogelijk om een specifiek adres en of naam daarvoor uit te kiezen. In dat geval verwijzen we u naar het overzicht van namen en adressen elders op deze site. Deze adoptieregeling is uitermate geschikt voor de huidige bewoners van de panden waar de stenen  worden geplaatst en eventuele nabestaanden/familieleden. Ook kunnen bv. buurtverenigingen of Verenigingen van Eigenaren besluiten om de stenen in hun gebied te adopteren.

U kunt alle formulieren betreffende adoptie downloaden door hier te klikken.

Besluit u gebruik te maken van deze adoptieregeling dan verzoeken wij u het daarvoor bestaande formulier ‘Aanvraag adoptie’ van deze site te downloaden, uit te printen en aan ons toe te sturen. U kunt op het formulier eventueel ook uw specifieke wensen kenbaar maken.

Bij een adoptie ontvangt u een herinneringscertificaat. Tevens wordt door onze stichting, uit dank voor uw participatie, een boom geplant op naam van de adoptant en de geadopteerde in het Mary Klein Park*  nabij  Be-er  Sheva  in Israel.

*het  Mary Klein Park draagt de naam van de overleden echtgenote van de voorzitter van de Joodse Gemeente Hilversum  Dhr. G. Klein. Hij heeft nabij de Israëlische plaats Be-er  Sheva dit bos gesticht om haar leven te eren en haar naam levend te houden.