Struikelstenen.nl

Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen), een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn.kaart hilversum1_800x493

De adressen zijn verspreid over de hele gemeente, zoals op het kaartje van Hilversum te zien is.

De stenen op de plattegrond geven de postcodes van de adressen aan… Een postcode bevat meerdere adressen… Een adres werd vaak bewoond door meerdere mensen… Het aantal steentjes is vele malen groter dan hier zichtbaar op het kaartje…

De meesten hebben geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. Door deze “Struikelstenen” kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd.

Een wandeling door een doodgewone straat verandert opeens in een reis door de geschiedenis. In Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar ook buiten Duitsland zijn ze nu ook te vinden in Oostenrijk, Hongarije en sinds kort ook in Nederland. In Borne zijn op donderdag 29 november 2007 de eerste “Struikelstenen” gelegd. In Hilversum is in 2009 een begin gemaakt met de plaatsing van de Struikelstenen. Op 4 locaties zijn toen de eerste 20 stenen geplaatst (zie foto’s).

struikelstenen hilversum 145

Bron: foto’s Chiel van Diest

In Borne werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 117 joden op transport gezet. Hoewel een deel kon onderduiken en vier mensen de vernietigingskampen overleefden, zijn er 75 als gevolg van de Holocaust omgekomen. Voor die slachtoffers komt er een tastbare herinnering in de vorm van een “Struikelsteen”.

Op plekken waar geen huizen meer staan, maar vroeger joden hebben gewoond, komt eveneens een “Struikelsteen”. Zodat een ieder kan zien wie waar gewoond heeft.
In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en ‐datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp.

Ook hier in Hilversum willen we dat realiseren. Uit de archieven hebben we nu 930 namen gevonden. Door heel Hilversum zijn straks deze “Struikelstenen” ter nagedachtenis aan de Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord te zien. De goudglimmende keitjes komen in de stoep te liggen voor het huis waar de mensen gewoond hebben. Heel subtiel en tegelijkertijd indrukwekkend.